DHR: “Regeringen stryper den personliga assistansen”

“Nu stryps förutsättningarna för hela den personliga assistansen, vilket står i skarp kontrast mot statsministerns löften om att vi ska vara delaktiga i samhället. Vi bidrar mer än gärna till samhället – när vi har tillgång till det.” Detta skriver DHR tillsammans med tolv andra organisationer inom funktionshinderrörelsen i Dagens Samhälle dag.

>> Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev