Funktionshinderrörelsen ska vara ett tryggt forum

I dag, den 8 mars, skriver Rasmus Isaksson och Sylwia Gozdek från DHRs förbundsstyrelse i Funktionshinderpolitik: “Det saknas strategier för hur funktionshinderrörelsen ska arbeta för att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning ska elimineras. Flera ambitiösa projekt har gjorts, absolut. Men projektens målgrupper är alltid majoritetssamhället, som profession, polis, omsorgs- och habiliteringspersonal, kvinnojourer och så vidare. Inget av projekten har implementerats in i några verksamheter.”

Du kan läsa hela debattartikeln här

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev