Givande möte om arbetsmarknaden

Grupp med de tre på mötet, statssekreteraren i mitten

Från vänster, Yvonne Björkman, statssekreterare Annika Dahl och Sari Nykvist

I förra veckan träffade DHR, Annika Dahl som är statssekreterare åt arbetsmarknadsministern Ylva Johansson. För att diskutera hur fler av våra medlemmar och personer med nedsatt rörelseförmåga kan komma ut på arbetsmarknaden.

På mötet deltog ombudsman Sary Nykvist och från vårt nätverk för arbetsmarknadsfrågor, Yvonne Björkman. På mötet la DHR fram flera konkreta förslag för att få ner arbetslösheten. Framförallt vill DHR ha mer offensiva mål från regeringen i frågan, mer individanpassade åtgärder och bättre möjligheter till studier.

Konkret innebär det:

• Inkludera personer med funktionsnedsättning i målet om lägst arbetslöshet i Europa till år 2020.

• År 2020 ska arbetslösheten inte vara högre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i stort.

• Individanpassade insatser med direkta konsekvenser för individens möjligheter att få och behålla ett arbete måste tas hänsyn till i arbetsmarknadspolitiken. Detta är nödvändigt eftersom rätten till personlig assistans, bilstöd, arbetshjälpmedel, färdtjänst med mera faktiskt påverkar våra möjligheter att kunna utföra arbete.

• Regeringen ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att studera. Detta görs till exempel genom bibehållen aktivitetsersättning under hela studietiden.

Det var ett konstruktivt möte och DHR kommer ha en fortsätt dialog om arbetsmarknadspolitiken.

Är du medlem eller vill bli medlem och engagera dig i arbetsmarknadsfrågor. Kontakta förbundskansliet på [email protected] eller skicka ett meddelande på vår facebooksida får gå med vårt nätverk.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev