Gott Nytt År

gott-nytt-a%cc%8ar

Någon skrev på Facebook ”Kan inte detta skitår bara försvinna nu?” Det är lätt att hålla med. Året vi lämnar bakom oss har varit fyllt med rapporteringar om krig och terror, människor på flykt i sjöodugliga båtar över Medelhavet och nybyggda europeiska murar för att stänga flyktingarna ute. Hjältar som David Bowie, Leonard Cohen, Freddie Wadling och Bodil Malmsten har lämnat stora tomrum efter sig. Och på internationella funktionshinderdagen den 3 december avled Bengt Lindqvist, ”vår” man i regeringen som tillsatte 1989 års handikapputredning. Den utredning som så småningom kom att leda fram till att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994.

Det är ett slags ödets ironi att Bengt Lindqvist avled samma dag som hela funktionshinderrörelsen manifesterade på gator och torg runt om i hela landet för att återupprätta LSS och den personliga assistansen. Manifestationen fick stor publicitet, och ansvarig minister Åsa Regnér är hårt pressad. Men än är inte slaget vunnet, och även nästa år kommer rätten till personlig assistans att vara en fråga vi måste ha på agendan. Ett sätt vi gör det på är genom att sitta med i LSS-utredningens referensgrupp.

DHR:s övergripande fråga är Tillgänglighet och användbarhet. Fram till valet 2018 kommer vi framförallt att fokusera på bostadsbyggandet i Sverige. Vi vet att byggherrar och fastighetsägare lobbat hårt för att minska kraven på tillgänglighet för att kunna bygga snabbare och billigare. DHR:s mål är att vara en part i de politiska diskussionerna om bostadsbyggandet vilket inbegriper både lagstiftning, planering av och genomförandet av byggprocesser. Vår tillgänglighetskompetens ska ses som en tillgång, och kanske också vara en nagel i ögat. För att nå det målet krävs ett envist arbete på många nivåer.

Den 8 december inleddes huvudförhandlingarna i fallet där DHR har stämt Region Gävleborg för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Domaren i målet föreslog efter en kortare överläggning att ansvarsfrågan ska sändas till Högsta domstolen för ställningstagande, vilket båda parter godkände.

Ärendet är principiellt viktigt, vi vill få till en rättslig prövning och en dom för att få fram rättspraxis och därmed en förtydligad tolkning av bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i Diskrimineringslagen. Målet är en skarpare lag som ska leda till en minskning av den utestängning som våra medlemmar dagligen utsätts för.

Att arbeta för tillgänglighet och användbarhet är ett ständigt pågående arbete som många gånger kan göra en nedslagen. Men vi måste också visa på det positiva som finns. Därför kommer vi att den 28 februari – på semmeldagen – ha en kampanj för att visa upp tillgängliga caféer och kondis. Människor som använder rullstol har en lika stor köpkraft som alla andra och det vill vi berätta genom denna semmelkampanj. Vi vill alltså synliggöra de ställen ni kommer in på och visa det positiva med tillgänglighet.

Med dessa ord önskar jag er alla ett riktigt Gott Nytt År!

 

Rasmus Isaksson

Förbundsordförande i DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev