Granskning av assistansutredningen släpptes den 13 juni

Bengt Westerberg presenterade sin rapport PERSONLIG ASSISTANS – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen på ett seminarium i Stockholm den 13 juni.

DHR står bakom rapporten och är en av finansiärerna. Rapporten kommenterades av bl.a. universitetslektorerna Therese Bäckman, jurist, och Hans Knutsson, ekonom, samt av den nye ordföranden i Funktionsrätt Sverige, Lars Ohly.

Rapporten är en uppföljning av Bengt Westerbergs rapport från 2016 med titeln “Personlig assistans – hotad frihetsreform?”

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev