Hänt i Almedalen den 3 juli

Att vara tvungen att vända i dörren på ett seminarium är tråkigt, både för oss som förbund som verkligen vill få chansen att lyssna, vara med i diskussionen, påverka och debattera, men även för arrangören, som ofta är ångerfulla och förstående, men även i sällsynta fall blir defensiva och/eller aggressiva.

Vi var nyfikna på Öppen skärgård för alla, som skulle hållas i ett tält i Trädgården på Hamngatan 1. I programmet var seminariet markerat med en tillgänglighetssymbol, så vi hade hoppats att Öppen skärgård för alla skulle ha lärt sig av förra årets otillgängliga seminarium.

Nu visade det sig att talare och åhörare skulle stå på en gräsmatta, dit man kom via ett par trappsteg. Rullstolsanvändare var hänvisade till att sitta bakom en låg mur en bit bort, det vill säga avskiljt från resten av åhörarna. Det var helt enkelt en särlösning som vi i DHR inte kan acceptera. Vi samtalade en stund med Bisse Alm, VD för Öppen Skärgård som förstod vårt beslut att inte stanna kvar. Hon förstod också att det inte var lämpligt att anordna ett seminarium om att göra skärgården tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar på en otillgänglig plats.

Vi skulle även besöka ett seminarium om innovation inom välfärdssektorn med bland annat Svenskt Näringsliv i Almegas stora tält vid Wisby Strand. Där märkte vi snart att ramperna in i tältet var alldeles för branta för att man vi skulle kunna köra upp med våra rullstolar. För otillgängligt helt enkelt. Där fick vi snart kontakt med arrangören och kunde beskriva hur en ramp ska byggas. De lovade att göra om och göra rätt med det samma.

Ett par timmar senare fick vi besked att rampen skulle byggas om och vara klar under morgondagen. Man skulle dessutom göra ytterligare en entré för att underlätta för folk att ta sig in. Det är naturligtvis roligt när en arrangör direkt förstår nyttan med att enkelt göra tillgängligt för alla, och agerar så snabbt och lyhört.

Vi inledde dagen med att äta tillgänglig frukost med En stärkt röst, som består av ledamöter från åtta ungdomsförbund för personer med funktionsnedsättning.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev