Hänt i Almedalen den 30 juni

Efter Stefan Attefalls intervju med Expressen i livesändningsserien Raka svar fick DHRs förbundsordförande Maria Johansson en kort pratstund med honom.

Stefan Attefall (till höger) och Maria Johansson

Hon nämnde kraven på tillgänglighet vad gällande studentbostäder och tog upp att Boverkets nya rapport konstaterar att tillgänglighetsreglerna inte gör någon kostnadsmässig skillnad, och att man därför föreslår att de inte ska försämras. Man pratar också om vikten av att alla ska kunna besöka och bo i en studentkorridor. Attefall var varken negativ eller postiv.

– Å ena  var det som att Attefall sade att vi hade fått rätt i sak, enligt Boverkets rapport. Å andra sidan var det klart att han tyckte att man får se vad remissinstanserna säger

Maria Johansson pratade som kortast med Maria Larsson, som höll med om att det var underligt att Expressen inte ställde några frågor om funktionshinderpolitik.

Hägglund lade under dagen stor vikt vid att man tänker satsa fullt ut på att minska stora barngrupper i förskolan, och att ingen barn ska behöva känna sig otryggt. Här kan du se hela talet i dess helhet.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev