Hänt i Almedalen den 4 juli


Ministrarna som var på plats kom ut för den traditionsenliga fotograferingen i Almedalen. Torsdagsaktionen befann sig precis bakom kameran.

Vi var runt sjuttio personer som mötte upp utanför Residenset i Visby för att genomföra veckans Torsdagsaktion, eftersom regeringen sammanträdde där. NHR filmade ett reportage därifrån.

Idag var vi på En stärkt rösts seminarium "Brister i politiken? Bristande tillgänglighet som diskriminering!" där det åter konstaterades att det är dags för en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering. Konsensus av detta var att moderaterna är bromsklossen, men vi vet att ett förslag förmodligen snart är på gång.

Uppmaningen från politikerna till rörelsen var att elda på dem. De behöver bli påminda om detta för att hålla frågan i fokus. De uppmanade oss också att bli mer partipolitiskt aktiva. KD påpekade också att lokalen inte var tillgänglig, och att rörelsen bör leva som den lär. Många av åhörarna begärde ordet.
Läs mer om seminariet här.

Maria Johansson skrev ett blogginlägg om hur funktionshinderpolitiken inte uppmärksammas. Läs det här.

Det är värt att notera att hashtaggen #funkpol, som används för att tagga twitterinlägg om funktionshinderpolitik, låg på andra plats som mest använda hashtagg på tweets från Almedalsveckan. Detta till trots ignoreras alltjämt funktionshinderpolitk i media och poltisk debatt.

Intressegruppen för Assistansberättigande (IfA) anordnade två välbesökta seminarium som vi också var med på. Dels diskuterades vad vinsten med god assistans är, och dels hur man går vidare i utvecklingen av god assistans. I det första seminariet diskuterade vinsterna med personlig assistans – hur det också finns en social vinst med personlig assistans som inte för glömmas bort.


Det pratades mycket om fuskandet med assistansen, men också om de mycket kontroversiella metoderna som används för att kontrollera hur brukarna använder sin assistans. Det finns också en växande oro att mycket av assistansen kommer hamna hos kommunerna, men socialutstkottets Solveig Zander vill bedyra att den personliga assistansen kommer förbli en nationell fråga.

IfA uttryckte oro över att den ökade tillsynen och överförmynderiet riskerar att brukare tappar kontroll översyn assistans. Integritet är och förblir en av de viktigaste frågorna kring personlig assistans.

Det stod mycket snabbt klart att god assistans är sådan som brukaren har full kontroll över själv. Att ha "inflytande" över sin assistans betyder i grund och botten ingenting. Det diskuterades även om vad som krävs av ett assistansbolag för att får IfAs godkännande, och arbetsgivarföreningen KFO var också där för att berätta om sina etiska regler gällande assistansbolag.

Naturligtvis dök frågan om assistansfusket upp även under det andra seminariet, och man efterlyste att en bättre term från och med nu bör användas – det handlar om bedrägeri och inget annat. KFO och IfA var eniga om att seriösa assistansbolag knappast fuskar; det handlar om brottslighet som inom vilken annan bransch som helst.

Gemensamt för IfA och KFO är att användarens upplevelse är det absoluta fundamentet för en god personlig assistans.

Läs mer om de två seminarierna här och här.

Vi var också och lyssnade på Jonas Sjöstedts partledartal- V-ledaren pratade om privatisering av skola, vård och omsorg, jämställdhet och miljön, men nämnde inte funktionshinderpolitik.

Hur blev det då med Almegas ramp? Jo, den hade de fixat. Imorgon ska vi gå dit och testa den.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev