Har Socialdemokraterna förtroende för Roger Holmberg? – Öppet brev till Kalmar partidistrikt

DHR har polisanmält socialnämndens ordförande i Kalmar, Roger Holmberg (S), sedan han delat uppgifter om individens personliga förhållanden inom socialtjänsten. Samtidigt har vi JO-anmält socialnämnden för att utreda nämndens ansvar i det som vi anser ha skett.

Att saken utreds anser vi är av största betydelse för alla de som vänder sig till kommunen för att ansöka om insatser. Det handlar i grund och botten om att vi måste kunna lita på att våra ärenden hanteras korrekt och med respekt för individens integritet. Nu hanteras anmälningarna i utredande myndigheter och vi avvaktar resultaten från dessa.

I förra veckan gick dock Johan Persson (S), kommunalråd i Kalmar, ut och gav sitt fulla stöd till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S). Han säger också att Holmberg har ett starkt stöd inom partiet. Därför anser vi att det är relevant att ställa frågan till socialdemokraternas partidistrikt i Kalmar län om huruvida de har fortsatt förtroende för socialnämndens ordförande Roger Holmberg.

 


Stöd vårt arbete för att stärka männiovärdet och att alla personer ska få det stöd de behöver. bli medlem för endast för 150 kronor!
Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev