Hässleholmsförsöket

 

Bara rubriken låter som något taget ur forntiden och det är lätt att associera med Vipeholmsexperimenten där personer med utvecklingsstörning matades med en särskilt framtagen kola för att se hur socker påverkade tandstatusen. Detta gjordes utan anhörigas kännedom eller medgivanden – i smyg.

Så görs det alltså fortfarande. I smyg vill Försäkringskassan i samarbete med Region Skåne avslöja fuskare genom att ”smygstudera” dem utanför de tider de har möten med läkare, psykolog, arbetsterapeut med flera. Den personal som finns till för att ge praktisk hjälp under det dygn en person befinner sig inne för en utredning av behov, till exempel av personlig assistans, har en hemlig uppgift som den person det handlar om inte känner till. Nämligen att smygtitta på hur personen klarar sina behov vid på- och avklädning, toalettbesök, i matsituationen och så vidare.

Det är naturligtvis rätt att den som inte har behov av en insats inte ska ha insatsen. Men de här oetiska metoderna att försöka komma tillrätta med de det kan handla om överstiger allt vad som hittills varit tänkbart. Det kan inte vara läkarnas uppgift att ifrågasätta behov. Läkare ska styrka diagnos och konsekvenser av diagnos. Inte försöka beskriva behov i vardagen.

Rasmus Isaksson, DHRs förbundsordförande:

– Hur ska vi kunna känna förtroende för sjukvården om den ser att dess uppgift är att ”avslöja oss som fuskare”? Vi måste kunna vända oss dit i fullt förtroende att de ser till vårt bästa och inte går bakom ryggen på oss. Den här jakten har drivits för långt när den tar sig sådana här uttryck.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR
Bengt Silfverstrand, ordförande Skåne läns distrikt

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev