Hjälpmedelsutredningen förslag: Glöm hjälpmedel till motion och resor

Den 31 maj släppte Hjälpmedelsutredningen sitt slutbetänkande På lika villkor! Enligt direktiven skulle utredningen öka likvärdigheten i frågan om hjälpmedel och minska skillnaderna över landet, utan nya ”kostnader” för samhället.

Efter en första genomläsning ger hjälpmedelsutredningen följande förslag:

– För första gången föreslås hjälpmedel definieras
– Avgiften som tas ut vid vid utprövning ska ingå i högkostnadsskyddet

Enligt utredningens förslag ska ordet hjälpmedel få en juridisk definition i hälso- och sjukvårdslagen. Definitionen kommer inte lägga fokus på hjälpmedlet utan helt på behovet. Problematiska med definitionen inte innefattar hjälpmedel för motion, sport eller hobby utan enbart tar upp sysselsättning och vardagliga fritidssysselsättningar som utförs i hemmet samt närmiljön. Det ska alltså lagstadgas att personer med nedsatt rörelseförmåga inte är i behov av motion eller hobbys. Detta är en fullständig absurd och befängd slutsats av hjälpmedelsutredningen

Avgiftsfrågan ska regleras enligt utredningens förslag så att bla besöksavgifter för utprovning av hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök. Detta tycker DHR är väldigt bra.

DHR har vid flera tillfällen varit i kontakt med utredningen och vi betonade då individuella behov och problematiken i avgiftsfrågan. Vi frågade oss tillsammans med utredningen om det ens finns lagligt stöd för huvudmän att ta ut avgifter, eftersom beslutet föregåtts av en behovsprövning.

I övrigt vill man från utredningen skapa bredare utbud hos landstingen och man hänvisar till den vägledning som Upphandlingsmyndigheten gjorde tillsammans med DHR om upphandling av hjälpmedel. Dock saknar vi lite mer styrning – morötter och piskor här, för att garantera ett bra utbud med valmöjligheter för hjälpmedelsanvändaren.

– Förslaget till definition på hjälpmedel riskerar att kraftigt inskränka möjligheten att motionera, resa och umgås med vänner. Det är uppenbart att utredningar inte ser hjälpmedelsanvändare som aktiva personer och samhällsmedborgare säger Åsa Lindqvist förbundsstyrelseledamot

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev