I möte med kulturministerns statssekreterare: Skärp diskrimineringslagen ytterligare

Rasmus till kulturministerns statssekreterare Per Olsson Fridh

Statssekreterare Per Olsson Fridh (mp) med Rasmus Isaksson

Igår träffade förbundsordförande Rasmus Isaksson kulturministerns statssekreterare Per Olsson Fridh om förslaget att skärpa diskrimineringslagen gällande tillgänglighet. DHR är positiva till att samtliga företag som tillhandahåller varor och tjänster nu föreslås omfattas av lagen men det finns fortfarande många undantag kvar för att göra lagen effektiv.

I nuvarande förslag finns det skrivningar att diskriminering enbart kan förekomma om företaget har underrättas om behovet av tillgänglighet och användbarhet i förväg. DHR har svårt att se varför konsumenter som har nedsatt rörelseförmåga ska ha andra skyldigheter än konsumenter i övrigt. Det skulle betyda att personer med en funktionsnedsättning får minskade möjligheter att göra spontana inköp eller ta en spontan middag. Något som strider mot FN konventionen skrivningar kring likabehandling.

Fortfarande undantas även allmänna platser och bostäder i diskrimineringslagen. Allmän plats är tex en väg, en park, ett torg eller ett annat område som är avsett för ett gemensamt behov. Självklart ska en allmän plats vara tillgänglig och användbar för alla och inte bara vissa grupper av allmänheten.

Gällande bostäder borde åtminstone det allmännytta beståndet omfattas av lagen. För i det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar, som kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Läs hela brevet:
Synpunkter från DHR på utvidgningen om lagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev