Indrag av hjälpmedel strider mot FN-konventionen

DHRs medlemsrådgivare Pedro Landfors hänvisar till Artikel 20 i FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionshinder:

Konventionsstaterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, bl.a. genom att

a) underlätta personlig rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad
b) underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad
c) erbjuda personer med funktionsnedsättning och berörd personal utbildning i rörelseteknik, samt
d) uppmuntra tillverkare av hjälpmedel att beakta alla aspekter av förflytt¬ningsbehov för personer med funktionsnedsättning.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev