Inför tingsrättsförhandlingen – ytterligare argument för att Lars-Göran blev diskriminerad


Lagborg Juridik har som vårt juridiska ombud skickat in kompletterande argument varför Lars-Göran Wadén blev diskriminerad när han inte fick åka med bussen i Gävle.

Efter att Högsta Domstolen slog fast att det är Region Gävleborg som är ansvarig om diskrimineringen förekom, inte bussbolaget. Ska det under våren avgöras i tingsrätten om Lars-Göran faktiskt blev diskriminerad enligt diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet.

Inför förhandlingarna gav tingsrätten oss möjligheten att inkomma med kompletterande argument till vår tidigare stämningsansökan. I vår komplettering skriver vi att Region Gävleborg inte har gjort tillräckligt för att undvika diskriminering. Det har gjort att Lars-Göran inte har haft samma förutsättningar att åka med bussen som personer utan funktionsnedsättning. När han nekades att åka med bussen innebar det en förlust för honom både i tid och känslomässigt.
Vi tror att förhandlingarna och processen i tingsrätten kommer att återupptas under våren.

Vill du stödja vårt arbete mot diskriminering, bli medlem!Läs mer om diskrimineringsfallet gällande bristande tillgänglighet:

Vinst för DHR i Högsta domstolen, landstingen/regionerna är ansvariga för diskriminering i kollektivtrafiken

Högsta Domstolen tar upp ansvarsfrågan om diskriminering

Huvudförhandling i Sveriges första mål om att otillgänglighet är diskriminering

Tillägg i diskrimineringslagen är i kraft – DHR-medlem skickar in anmälan till DO

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev