Information om återbäringen

Till avdelningar och distrikt

 

På senaste tid har förbundskansliet fått många frågor om varför återbäringen till avdelningar och distrikt har dröjt och ännu inte är utbetalad. Anledningarna är att det har funnits tekniska utmaningar att lösa samt möjligheten för våra medlemmar att delbetala sin medlemsavgift med autogiro.

Återbäringen baseras från och med 2016 på vad som faktiskt har betalats in i avdelnings- och förbundsavgifter under innevarande år. Det betyder att avräkning för full återbäring för medlemmar som betalar med autogiro kvartalsvis först kan genomföras när sista delbetalningen genomförts i slutet av oktober.

Tidigare var det så att återbäringen baserades på vad som betalats in under förgående år, vilket är anledningen till att återbäringen då kunde ske under majmånad. Av detta skäl kommer återbäringen till avdelningarna och distrikten att från och med 2017 och framåt alltid ske under årets två sista månader.

Förbundskansliet borde i ett mycket tidigare skede än nu, informerat om de tekniska utmaningarna och om att återbäringen från och med 2016 baserar sig på vad som faktiskt har betalats in i medlemsavgifter under innevarande år.

Vi ber om ursäkt för bristen på information om den försenade utbetalningen och de bakomliggande orsakerna samt för om det har ställt till några ekonomiska problem.
Förbundskansliet kommer senaste vecka 49 den 9 december ha genomfört utbetalningen av återbäringen till avdelningarna och distrikt.

OBS! Till flera avdelningar och distrikt har förbundet inaktuella kontouppgifter vilket medför att pengarna inte kommer att kunna betalas ut till uppgivet datum. Tyvärr har implementeringen av det nya medlemssystemet också gjort att en del kontouppgifter gått förlorade.

Vi uppmanar därför alla som vet att avdelningens-/distriktets kontouppgifter har förändrats sedan återbäringen 2014 att åter, d v s även om det tidigare har gjorts, omgående rapportera in aktuellt konto till ekonomiadministratör Angelica Engmarker – [email protected].

För att uppdatera kontonumret i senare skeden och inför framtida års utbetalningar kontakta medlemsservice på [email protected] eller 08-685 80 20. För de med tillgång till medlemssystemet Robin uppdatera kontonumret under boxen ”Organisation” för framtida utbetalningar.

Vid övriga frågor om återbäringen och medlemssystemet kontakta ombudsman Fredrik Canerstam – [email protected].

 

Farsta den 17 november 2016

 

Med vänliga hälsningar

 

Ken Gammelgård
förbundssekreterare

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev