Information om tillgänglighet ska bli bättre

– Vi kommer att ge råd som underlättar för medborgarna att ta reda på om lokaler och miljöer är tillgängliga. För många människor är det helt avgörande att på förhand kunna informera sig om hur tillgängligheten ser ut när man kommer fram till en plats, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Ungefär en tredjedel av landets kommuner har idag guider på internet som beskriver hur tillgängliga olika platser och lokaler är för personer med funktionsnedsättning. Guidernas innehåll, utseende och struktur skiljer sig mycket åt

– För dem som arbetar med tillgänglighetsguider kan det vara svårt att veta vad som bör ingå i en guide och hur den bäst ska utformas. Därför vill vi vara ett stöd och ge rekommendationer om hur och vad man bör mäta och hur inventeringen bör redovisas för dem som besöker guiderna. Bra tillgänglighetsguider är ett viktigt verktyg för kommunerna i dialogen med medborgarna, säger Carl Älfvåg.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev