Ingen ska straffas för att man inte förstått regelverket

Ska en person som handlat i god tro och utan uppsåt att fuska riskera att straffas för att han/hon inte förstått regelverket? Av utredningen framgår, att 30 procent av alla felaktiga utbetalningar beror på oavsiktliga fel hos den sökande och 20 procent beror på fel hos myndigheten.
Förslaget öppnar för ett orimligt stort utrymme för myndigheter att i efterhand kräva betalning av personer som handlat i god tro menar DHR i sitt remissvar.
Läs hela svaret här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev