Ingen tur på TUR

Ingenstans bland de hundratals utställarna fanns något budskap om att deras resmål eller transportmedel var lämpade för alla. Även OM man hade en katalog eller folder där man hade utmärkt tillgängliga hotell eller andra boenden så marknadsför man inte detta – trots att det finns en presumtiv målgrupp i Sverige på flera hundra tusen som använder någon form av gånghjälpmedel

Och när man frågade så var svaren av samma slag: ”Vi har funderat på det”, ”Tror att det kommer att hända något nästa år”, ”Ska framföra det till min chef”.
Nu var vi visserligen där under de s k fackdagarna men det var onekligen en tankeställare att  det bara var någon enstaka besökare som använde rullstol. Kanske är det ett tecken på att man som rullstolsanvändare för länge sedan har gett upp: det lönar sig inte. Det finns i princip inga resor där försäljaren i förväg kan berätta om sina tillgängliga rum, berätta om den tillgängliga transfern eller utflykterna som genomförs med en buss som också tar personer som använder rullstol.

Malta hade en slogan som ur vårt perspektiv symboliserar hela evenemanget:

Malta – Medelhavets bäst bevarade hemlighet!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev