Inget resultat i arbetsgrupp för parkeringstillståndsfrågor

DHRs förbundsordförande Maria Johansson har, tillsammans med RTPs förbundsordförande Pelle Kölhed, skickat en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i vilken de ger uttryck för missnöje med att den av ministern tillsatta arbetsgruppen kring parkeringstillståndsfrågor ännu inte presenterat något resultat av sitt arbete.

Skrivelsen lyfter också fram att funktionshindersrörelsens representanter i arbetet upplever att deras synpunkter inte fångats upp i tillräcklig omfattning.

Läs hela skrivelsen här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev