Institutionernas återtåg

DHR vill också uttrycka stor oro över att intentionerna i LSS urholkas inom flera områden. LSS var en lagstiftning som vi inom funktionshinderrörelsen mottog med stor förväntan när den kom och den har i många avseenden inneburit förbättrade livsvillkor för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Tyvärr har starka krafter motverkat LSS under lång tid och nu ser vi följder som leder till att människor med omfattande funktionsnedsättningar återigen institutionaliseras och buntas ihop. Funktionshinderrörelsens kamp består av en pågående resa där utvecklingen inte sällan går ett steg fram och två bak. Vi måste ses som människor med samma värde som andra och därmed med samma rätt till goda livsvillkor säger Maria. Läs DNs debattartikel här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev