Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den 10 december är det internationella dagen för mänskliga rättigheter, en dag som instiftades 1960. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948, och den 10 december valdes för att hedra den dagen. 

DHRs kamp är en kamp för medborgarrätt. Grunden för medborgarrätten är FNs deklarationer om mänskliga rättigheter, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FNs standardregler.

DHR närvarar idag på Delaktighetsdagen som arrangeras av Myndigheten för delaktighet.
>> Här kan du läsa om Hur är läget? – en samlad uppföljning av funktionshinderpolitiken.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev