Internationella Handikappdagen, DHR Västra Sörmland

Program:
09.30–10.15     Seminarium: FN-föreningen, Agneta Emanuelsson
10.30–11.30     Seminarium: DHR Förbundet, Karolina Celinska
14.00–14.40     Jazz, Gustav Andersson                    
14.45–15.30     Uppvisning rullstolsdans, Norrköpings     rullstolsdansförening                    
15.30–16.00     Fritidskören, Elisabeth Wigervall                    
För- och eftermiddag 2 studiecirklar på temat Handikappomsorgen
Heldag             Dansworkshop, Scenkonst Sörmland, Eva Perbrand Magnusson                    
18.00–21.00     Disco Kryptan, DHR-avdelningen Västra Sörmland
                    
Samtidigt anordnas i distriktets regi en s k DUST-träff (DUST= samarbete mellan länsdistrikten Örebro, Värmland, Västmanland och Södermanland). 
Deltagarna i DUST-träffen deltar under förmiddagen i de två ovanstående seminarierna medan man under eftermiddagen dels får information om Ädelfors folkhögskola, dels om LOV, lagen om valfrihet innan dagen avslutas med uppvisning i rullstolsdans och kaffe.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev