Intervjupersoner söks!

Vad tror du om en samordningsfunktion för personer som har flera ersättningar från Försäkringskassan – är det något du skulle ha behov av? Försäkringskassan vill veta din åsikt.

Försäkringskassan arbetar just nu med ett pilotprojekt i Eskilstuna inom ramen för ett omfattande utvecklingsarbete inom projektet En enklare vardag. I just det pilotprojektet testas en modell som de kallar ”En väg in” som syftar till att testa en lösning med att den som har flera ersättningar kopplade till sin eller sitt barn funktionsnedsättning (vårdbidrag, aktivitetsersättning, handikappersättning, assistansersättning, bilstöd, arbetshjälpmedel) får tillgång till en samordningsfunktion. Den som erbjuds samordningsfunktionen under pilotprojektet har av Försäkringskassan bedömts ha ett särskilt behov av funktionen och det behöver inte alltid bero på antalet insatser.

Nu kommer projektdeltagarna intervjuas om deras upplevelse av att ha haft tillgång till den här samordningsfunktionen. Samtidigt skulle kassan vilja intervjua andra som inte har deltagit i försöket om deras uppfattning om idén med en samordningsfunktion. Vad anser du – tror du det är en bra idé – och så fall varför? Var du bor eller vilken ålder du har spelar ingen roll.

Ring eller maila Elin Thunman – [email protected], telefon 072 574 45 09

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev