ISF: Otydlig lag gör att personer förlorar sin personliga assistans

Del av framsidan av ISF rapport som en bild

ISF släppte idag rapporten – Sjukvårdande insatser och personlig assistans

På idag på morgon släppte Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) sin rapport om sjukvårdsinsatser i förhållande till personlig assistans. De konstaterar med nuvarande regelverk riskerar människor förlora sin personliga assistans och rekommenderar regeringen att ändra lagen om assistansersättning.

 

Enligt ISF behöver följande områden ses över av regeringen:

– att regeringen ser över möjligheterna att skapa ett system som förenklar bedömningarna och förtydligar vilket ansvar olika huvudmän har för de insatser som personliga assistenter gör.

– att regeringen när det gäller de grundläggande behoven överväger i vilken mån nu gällande praxis står i överensstämmelse med målen för den personliga assistansen och det uppdelade huvudmannaansvaret. Om regeringen bedömer att det finns behov av en förändring i hur reglerna om personlig assistans tillämpas i dag bör regeringen föreslå lagändringar för att åstadkomma en sådan förändring.

– att regeringen klargör vilken typ av stöd som i första hand ska ersättas av respektive huvudman.

DHR anser att ISF rekommendationer i stort sätt är bra men en sak behövs bevakas extra framöver som är viktig för vårra medlemmar.

Kan personen själv ordna egenvården med hjälp av personlig assistans, ska enligt vårt sätt att se det personen ha rätt till assistanstimmar. ISF tar upp frågan i rapporten men hos Försäkringskassan råder det idag en stor osäkra vad som gäller egenvård kopplat till personlig assistans.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev