Jaktskyttebanor ska tillgänglighetscertifieras

Under 2013 har projektet Jakt för alla, där DHR medverkar, frågat anslutna jaktskyttebanor vilken tillgänglighet som banorna har. Projektet har sammanställt en enkät för resultatet, och ska nu ge tillgänglighetscertifikat till de banor som uppfyller kraven. 

Merparten av våra jaktskyttebanor har dålig tillgänglighet av olika anledningar. Det finns ingen mening med att försöka få in fler svar från jaktskyttebanorna, i stället ska vi lyfta fram och redovisa vilka banor som har bra tillgänglighet. Med start under 2015 ska Jakt för alla börja att certifiera anslutna jaktskyttebanor som har bra tillgänglighet. Kravet är att man kan svara ja på alla frågor i enkäten om bra tillgänglighet. Jaktskyttebanor som blir certifierade får ett diplom och en skylt.

För att bli certifierad anmäler jaktskyttebanan till länsjaktvårdsförbundet att de uppfyller enkätens frågor om bra tillgänglighet. Jaktvårdskonsulent, någon i länsförbundets styrelse eller utsedd person besöker banan och går igenom enkätens frågor med banansvarig. Diplom och skylt till certifierade jaktskyttebanor beställs av jaktskytteansvarig Lars Björk.

För att öka kunskapen om vikten av att ha en bra tillgänglighet kan certifierade jaktskyttebanor bjudas in till länsjaktvårdsförbundens årsmöte och tilldelas diplom och skylt.

En sammanställning med vilka jaktskyttebanor som har certifierats kommer att finnas på Svenska Jägareförbundets hemsida.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev