Bli vass på Agenda 2030 och universell utformning

När: 24-25  nov 2018

Tid: kl. 12:00–kl. 12:00 nästa dag (lunch till lunch).

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport (SkyCity)

Denna innehållsrika utbildning ger dig kunskap och konkreta idéer om hur du kan använda universell utformning och Agenda 2030 i ditt påverkansarbete.
År 2015 antogs Agenda 2030 av FN som innehåller 17 globala hållbarhetsmål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Enkelt uttryckt kan man säg att Agenda 2030 är en handlingsplan som världens länder har förbundit sig att jobba mot. Målen rör bland annat utbildning, hälsa, jämställdhet och arbete. Bland målen nämns personer med funktionsnedsättning i samband med bland annat målet om god utbildning för alla.

Universell utformning innebär att produkter, tjänster och miljöer utformas så att de ska kunna användas av alla utan att de ska behöva anpassas eller specialutformas. Utgångspunkten är med andra ord människors olika behov, funktionsförmåga och egenskaper.

Du måste vara DHR-medlem för att gå kursen. Är du inte medlem kan du bli det här.

Kostnad och övrig information
Du betalar en egenavgift på 200 kr. Då ingår allt som rör resor, assistenter, kost och mycket mer. Läs mer på https://dhr.se/blog/kurs-agenda2030-2019/

Anmälan
Intresseanmälan sker via länken. Sista anmälningsdagen är 1 november 2018. Du betalar inget nu utan endast om du kommer med på kursen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev