Full delaktighet i Almedalen

Onsdag 4 juli

Kl 15:45 – 16:30

Välkommen hit, vem du än är?

Arrangör: DHR och Disabled Refugees Welcome

Plats: Full Delaktighet, Birgers gränd 1, Packhusplan

Vi hör förslag efter förslag om hårdare krav på migranter att integrera sig i Sverige. Men hur ser situationen ut för nyanlända personer med normbrytande funktionsvariationer? Vilket stöd har dessa personer tillgång till?

Medverkande:

Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Jamie Bolling, verksamhetsledare, Independent Living Institute

Sooz Romero, metodutvecklare, Disabled Refugees Welcome

Moderator: Stefan Sundqvist, DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev