Seminarium om dödshjälp

Den 12 april kommer DHR i egenskap av ordförande i NHF (Nordiska Handikappförbundet) att arrangera ett seminarium i Stockholmsom ska diskutera den ganska infekterade frågan dödshjälp. Debatten blossar upp Sverige då och då liksom i övriga nordiska länder. I Finland finns just nu en utredning på gång och i många europeiska länder finns dödshjälp inskrivet i lagen.

Programmet är under arbete och läggs upp här när det är klart.

Print Friendly, PDF & Email

Publicerat: 2018-02-05 | Text: janna