Workshop för lokalt anställda

Som anställd på avdelnings- eller distriktsnivå kan det kännas ensamt ibland. Utrymmet för påfyllning av energi och kunskap kan saknas. Men i denna digitala tid borde det ändå vara möjligt att se och använda varandra som kollegor och bollplank.

Förbundet bjuder in er som jobbar på kanslierna runt om i landet till en workshop från lunch till nästa dags eftermiddag den 13–14 mars. Platsen vi ska vara på är ett av hotel­len på Arlanda. Vilket det blir kommer det information om när vi vet hur många vi är.

Workshopen har två syften:

  1. att ge fördjupad kunskap om de verktyg förbundet har, som medlemsregistret, Office 365 och den nya hemsidesmallen i Word Press.
  2. att anställda på kanslier runtom i landet lär känna varandra för att förhoppningsvis sedan se varandra som resurser i det egna arbetet.

 

Vi som håller i workshopen är Erik Wernström på medlemsservice och Janna Olzon som arbetar med kommunikation på förbundet.

Kostnaden står förbundet för. Det vi önskar få tillbaka är att ni blir våra förlängda armar ut till avdelningar i er närhet. Vad det innebär berättar vi mer om när vi ses.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev