Kalle Könkkölä – en finländsk hjälte har gått bort

Finländaren Kalle Könkkölä har gått bort 68 år gammal. Han var en av pionjärerna i Norden när det gäller mänskliga rättigheterna och personer med funktionsnedsättning. För DHR var han en stor inspiratör och återkommande gäst på Nordiska Handikappförbundets möten.

Under sin livstid grundade han även Independent Living Institue i Finland och det är i ord svårt att beskriva vilken betydelse han har haft för funktionshinderrörelsen i norden. Förutom att vara människorättsaktivist var han partiledare för De Gröna i Finland under åttitalet och den första rullstolsanvändaren i det finska parlamentet.

– Jag har mottagit det tragiska beskedet att Kalle Könkkölä är död. Kalle Könkkölö var en människorättskämpe som betytt oerhört mycket för mig. Som ordförande för både DHR och vårt nordiska nätverk NHF tänker jag idag på Kalles anhöriga och närmaste vänner säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR.

Länk till den finska wikipedia-sidan om Kalle Könkkölä

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev