Kom på konferens om tillgängligt kulturarv

Det går fortfarande att anmäla sig till konferensen “Tillgängligt kulturarv?” den 22/10 i Lund. Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Certec vid Lunds tekniska högskola samt DHR.
Konferensen riktar sig till dig som arbetar med tillgänglighetsfrågor, företrädare för funktionshindersrörelsen samt forskningsinstitutioner och universitet. Syftet med konferensen är dels att belysa forsknings- och utvecklingsbehov, dels att knyta kulturmiljöns aktörer närmare forskningen och funktionshindersorganisationerna.
Vi kommer under dagen att belysa aktuella frågor i tillgänglighetsarbetet, där vi särskilt kommer att fokusera på följande:
  • Tillgänglighet i offentliga byggnader. Hur kan god tillgänglighet uppnås i äldre offentliga byggnader?
  • Digital tillgänglighet. De senaste årens teknikutveckling har skapat många nya möjligheter att göra kulturarvet mer tillgängligt. Vilka möjligheter är framgångsrika ur ett funktionshindersperspektiv?

>> Läs mer och anmäl dig här senast den 2 oktober

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev