Kommentarer till intervjun med minister Åsa Regnér i fredagens SvD

Minister Åsa Regner i riksdagens talarstol debatterande personlig assistans

Minister Åsa Regnér

Under fredagen publicerade Svenska Dagbladet en intervju med ansvarig minister för funktionshinderpolitiken Åsa Regnér om assistansföretagen. DHRs åsikt har hela tiden varit att vinstdrivande företag ska kontrolleras hårt och att kriminalitet inom personlig assistans aldrig kan accepteras.

Den kontrollen ska inrikta sig på företagen, inte inskränka på assistansanvändarnas möjlighet till full delaktighet i samhället och levnadsförhållanden på lika villkor. För hittills har Försäkringskassans och regeringens samtliga åtgärder enbart resulterat i att assistansanvändares frihet och självbestämmande över sina egna liv har minskat.

Upprepande tillfällen har vi påtalat att det är regeringens egna retorik med formuleringar som ”kostnader för insatser som går till personer med funktionsnedsättning skenar”, trots att kostnaden för assistans i princip stått stilla sen 2010, som minskar förtroendet för reformen.

Hela utgångspunkten i ministerns resonemang är att omfattande kriminalitet och fusk förekommer inom assistansen, utan att ha några belägg för sina påstående. Det senaste uppmärksammade fallet inom assistansen rör istället en fd anställd inom Försäkringskassan. Det i kombination med de fortfarande usla skrivningarna i regleringsbrevet till Försäkringskassan, gör att vårt förtroende för regeringen är lågt i frågan.

– Regeringen hänvisar till förtroendet för reformen hos allmänheten. Jag delar inte oron över allmänhetens förtroende för reformen. Det jag hör är att förtroendet är högt och om regeringen har andra indikationer får de gärna styrka dessa. Den enda jag hör ger uttryck för bristande förtroende för reformen är just nu regeringen, säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev