Kulturutskottet: Kraftiga åtgärder viktiga för att göra kultur tillgänglig

Det är viktigt att kraftiga åtgärder sätts in för att undanröja hindren och göra kulturen tillgänglig för alla, konstaterar Kulturutskottet i rapporten ”För,  med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom kulturen”. 

Kulturutskottet menar att personer med funktionsnedsättningar måste få tillgång till kultur både som deltagare och utövare. Detta visar ytterligare på hur viktigt det är att lagen som klassar otillgänglighet som diskriminering inte ger utrymme för villkor eller undantag. Enligt SCB är det 99 % av alla verksamheter inom kultursektorn som inte behöver följa lagen.

Läs rapporten på Riksdagens webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev