Tillfälle att bli vass på Agenda 2030 och universell utformning

När: Från 12:00 med lunch den 24 november till 12:00 med efterföljande lunch den 25 november
Var: Clarion Hotell Arlanda (SkyCity)

Denna innehållsrika utbildning ger dig kunskap och konkreta idéer om hur du kan använda universell utformning och Agenda 2030 i ditt påverkansarbete. Du måste vara DHR-medlem för att gå kursen. Är du inte medlem kan du bli det här.

Mot en bättre värld med 17 globala mål
År 2015 antogs agenda 2030 av FN som innehåller 17 globala hållbarhetsmål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Enkelt uttryckt kan man säg att agenda 2030 är en handlingsplan som världens länder har förbundit sig att jobba mot. Målen rör bland annat utbildning, hälsa, jämställdhet och arbete. Bland målen nämns personer med funktionsnedsättning i samband med bland annat målet om god utbildning för alla.

Ett samhälle där alla kan vara delaktiga på samma villkor
Ett samhälle som planeras utifrån att alla ska kunna vara delaktiga på samma villkor är en självklarhet, men idag ser det inte ut så överallt och istället erbjuds olika särlösningar.

Universell utformning innebär att produkter, tjänster och miljöer utformas så att de ska kunna användas av alla utan att de ska behöva anpassas eller specialutformas. Man utgår med andra ord från människors olika behov, funktionsförmåga och egenskaper.

Tid, plats och kostnad
Utbildningen hålls på Clarion Hotell på Arlanda. Du betalar en egenavgift på 200 kr. Dagen börjar klockan 12:00 med lunch den 24 november och avslutas klockan 12:00 med efterföljande lunch den 25 november. Intresseanmäl ditt deltagande idag, platserna är begränsade. Efter intresseanmälan meddelas det om du kommer med på kursen.

Resa
Resa bokas efter du fått bekräftelse på kusdeltagande. DHR ersätter resekostnaderna med billigaste färdsätt i efterhand. Använd dig gärna av riksfärdtjänst om du har rätt till det.

För dig som vill boka resa så gör du det på egen hand eller via Scanworld och då ringer du på telefon: 08-545 450 20 eller mejlar på [email protected]. I samband med din bokning behöver du uppge kostnadsställe 436.

Logi
DHR står för logi i deltat rum. För dig som önskar ett enkelrum tillkommer kostnad för rummet.

Anmälan
Intresseanmälan sker via länken. Sista anmälningsdagen är 1 november 2018.

Frågor?
Mejla Eugenia Rudenberg eller ring på 08- 685 80 36 alternativt Karolina Celinska eller ring på 08-685 80 34

Hoppas vi ses på utbildningen!

/Karolina och Eugenia

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev