Kvinnokonferens på Sri Lanka

Idag den 8 mars, på internationella kvinnodagen, vill vi lyfta fram att vår vice förbundsordförande Åsa Puide och ombudsman Fredrik Canerstam befinner sig på Sri Lanka där de har deltagit på en kvinnokonferens. 

DHR är med i ett internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med lokala organisationer genom MyRight. Syftet med projektet är att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sri Lanka.

Denna gång blev DHR inbjudna att närvara vid en kvinnokonferens som organiserades av de lokala arrangörerna. Innan konferensen var det en marsch för kvinnor med funktionsnedsättningar och deras rättigheter, det förväntades att tvåhundra deltagare skulle närvara på marschen men det kom fyrahundra!

åsa i sri lanka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På konferensen höll Åsa ett tal till deltagarna där hon lyfte fram kvinnorna. Nedan följer några citat ur Åsas tal.

” A woman with special needs is actually not a woman with special needs at all. She is a person with perfectly ordinary needs, which needs to be met and granted for with special efforts.”

” It is from women like myself I have got the useful advice of how to make everyday life more managable. From the small things like tieing my shoes to the big things like how to manage as a single mother.”

”The importance of education, networking, helping each other and accept differencies as something natural and beautiful. And this is how we got things to start to change in Sweden.”

”So, this is my advice for you. Get together. Help each other. See each other. Educate each other. And then you can be the one voice of women with special needs in Sri Lanka. Telling those who now must listen to your voices. That a woman with special needs actually is not a person with special needs at all. She is a person with perfectly ordinary needs which needs to be met and granted with special efforts.”

åsa i sri lanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev