Landstinget DO-anmäler flygupphandling

Upphandlingen innebär nämligen att personer med funktionsnedsättning indirekt blir utsatta för diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen, något som Jämtlands läns landsting anser är oacceptabelt.

Landstingets har fört en kamp för att få behålla flyglinjen mellan Östersund och Umeå eftersom den är viktig för patienter och andra som ska till Norrlands universitetssjukhus.

När upphandlingen var klar visade det sig att flyglinjen inte kan användas av alla.

Människor med nedsatt rörelseförmåga har nämligen inte möjlighet att använda flyget eftersom företaget som flyger linjen kräver att samtliga passagerare måste kunna ta sig ombord för egen maskin.

Det leder till diskriminering av personer med vissa funktionsnedsättningar.

Det skulle kunna avhjälpas genom att använda sig av en större flygmaskin på flyglinjen, anser landstinget.

Brevet är undertecknat av landstingsrådet Harriet Jorderud (S), Lars Oskarsson, Handikappsamverkan Jämtlands län och Björn Hjortling, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Jämtland.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev