LSS-utredningen förslag kränker de mänskliga rättigheterna, DHR kräver en ny parlamentarisk utredning

Uppdaterad: 11 januari 09:10

Den 10 januari presenterade LSS-utredningens sitt slutförslag. Som DHR befarande är det i princip inga förändringar jämfört med de tidigare läckt förslagen. Utredningen innehåller en rad förslag som om de blir verklighet innebär att personer som idag har personlig assistans inte längre kommer att kunna leva som andra eller få helt indragen assistans. Det kommer inte längre vara möjligt att träffa vänner, utöva fritidsaktiviteter, vara en jämbördig förälder och partner eller att kunna åka på en vanlig semester om utredningen får som den vill.

Som jämförelse kan nämnas att, enligt statistik från SCB lägger genomsnittssvensken fem timmar per dag på fritidssysselsättningar, vilket är långt över utredningens förslag på hur många timmar personlig assistans det går att få beviljade för fritidssysselsättningar.

Det förödande förslaget att tidsbestämma de så kallade grundläggande behoven finns också kvar samt att assistansen ska dras in för alla som inte kommer upp i minst 20 timmar grundläggande behov per vecka. De grundläggande behoven handlar om möjligheten att klä på och av sig, gå på toaletten, sköta sin hygien och att äta. Inga andra människor i samhället skulle acceptera att staten tidsbestämmer hur lång tid en måltid får ta eller hur länge du får duscha, för att ta några exempel.

Blir utredningens förslag verklighet är det hittills det tydligaste brottet mot våra mänskliga rättigheter, sedan Sverige i januari 2009 tillträdde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att människovärdet dagligen skulle kränkas för alla oss som blir hänvisade till insatser enligt utredningens förslag till ny LSS-lagstiftning.

– Utredningens förslag är ett dråpslag för alla som har personlig assistans. Vi behöver utveckla assistansen, inte gå tillbaka till ett samhälle där personer med en funktionsnedsättning tvingas in på institutioner igen, säger DHR:s förbundsstyrelseledamot Stefan Sundqvist

DHR kräver nu att utredningens förslag inte överhuvudtaget övervägs. Att skicka ut förslaget på remiss skulle vara en provokation mot hela funktionshinderrörelsen. Vidare kräver vi att en ny parlamentarisk utredning tillsätts för att se över LSS i sin helhet. En utredning med syfte att utveckla LSS och som ser till att Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Men innan dess måste riksdagen skyndsamt rätta till de brister i dagens lagstiftning som gör att människor numera blir nekad assistans.

Läs mer:
Funktionshinderpolitik har en intervju med utredaren Gunilla Malmborg

Funktionsrätts särskilda yttrande till utredningen där de hade rollen som experter


Tycker du att vårt rättighetspolitisk arbete för LSS och personlig assistans är viktig, stöd oss genom att bli medlem i DHR, endast 150 kronor!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev