Lyckad nätverksträff med engagerade medlemmar

Lobby med gula runda bord där personer sitter och pratar.

DHRs nätverksträff i Stockholm den 16-17 september

Den 16-17 september genomfördes en stor nätverksträff. För första gången träffades alla förbundets nätveerk vid ett och samma tillfälle. Just nu har DHR nätverk inom lokal påverkan, arbetsmarknad, hjälpmedel/rehabilitering och ekonomiskt nytänkande, nätverken är öppna för samtliga medlemmar.

Utöver det finns det två nätverk som riktar sig till anställda inom förbundet och de förtroendevalda som har ett arbetsgivaransvar.

Dagarna inledes med att ledamöterna i förbundsstyrelsen pratade om sin syn på de olika nätverken och vad som är på gång inom funktionshinderpolitiken.

Under eftermiddagen dag 1 hölls det två föreläsningar som en inspiration för det kommande arbetet i respektive nätverk. Nils Nordung föreläste om att arbeta målinriktat och göra skillnad mellan aktiviteter och mål. Under andra passet pratade Anna Westberg från skiftet.org om engagemang underifrån och möjligheterna i att ge en plattform till enskilda att starta sina egna kampanjer.

Dag 2 arbetade nätverken var för sig.

Nätverket för lokal påverkan pratade mycket om behovet att lära sig av goda exempel inom DHR på bra rättighetspolitiskt arbete. Det planerades för framtida kampanjer men resultat av diskussionerna kommer först synas under 2017.

Henrietta Stein chef för rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen föreläste om deras arbete med personer med funktionsnedsättning. Arbetsmarknadsnätverket pratade mycket om nya sätt att komma in på arbetsmarknaden och få det första viktiga jobbet.

Hjälpmedelsnätverket diskuterade tre problemområden som ska skickas till utredningen Hjälpmedel, teknik, och metoder för delaktighet och självbestammande. Nätverket enades om att de viktigaste frågorna är, lika utbud av hjälpmedel i hela landet, avgiftsfria hjälpmedel och bättre fortbildning av arbetsterapeuter och förskrivare.

Nätverket för ekonomiskt nytänkande pratade om att omarbetad synen på välgörenhet inom förbundet, för att öppna för flera möjliga intäktskällor. Som mål slog nätverket fast en framtida sammanslagning av rörelsehinderförbunden i Sverige vore önskvärt, för att kunna optimera antalet medlemmar samt kansliresurser.

Framförallt tack till alla medlemmar, förtroendevalda och anställda som tillsammans gjorde dagarna så lyckade. På många områden nu har förbundet tagit flera steg framåt och träffen visade vilket engagemang det finns bland alla som är aktiva inom DHR.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev