Manifestation på Mynttorget

Kom till Mynttorget i Stockholm idag klockan 13! Förbundet Unga Rörelsehindrade demonstrerar för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli lag i Sverige.

DHR:s ordförande Rasmus Isaksson är en av talarna. DHR stödjer förbundet Unga Rörelsehindrades initiativ.

Konventionen innehåller inga unika rättigheter utan förtydligar mänskliga rättigheter ur ett funktionshinderperspektiv, påpekar Rasmus Isaksson i sitt tal.

”Men kunskapen om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är inte tillräcklig. Osäkerheten om hur konventionen ska användas och läsas är stor. Sverige har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilket innebär att den är juridiskt bindande. Ändå ses materialet tyvärr ofta som frivilligt att följa och möjligt att bryta mot utan att det behöver få några konsekvenser.”

”Konventionen är ett mycket användbart verktyg för att upptäcka ojämlikheter och att med kraft påvisa att det finns ett funktionshinderperspektiv i alla sammanhang. Om vi tillåter ojämlikhet inom något område, eller för någon enskild individ, urholkas den idé som knyter oss alla samman – att vi är lika mycket värda och har lika mycket rätt att delta i samhället som alla andra.”

Att göra konventionen till svensk lag är att visa att vi på allvar tror på alla människors lika värde, menar Rasmus Isaksson. Hela hans tal kommer du att kunna läsa här på dhr.se under eftermiddagen.

Mer info om manifestationen finns på Unga Rörelsehindrades facebooksida

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev