Maria Johansson ny ordförande för Lika Unika

DHRs förra förbundsordförande Maria Johansson valdes till ordförande i Lika Unika under den kongress som hölls under tisdagen den 26 maj. Vi vill önska Maria all lycka och välgång i hennes nya roll.

Så här beskriver sig Lika Unika på sin webbplats:

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Frågor som berör över en miljon människor idag – kan inte fortsätta räknas som ett särintresse i politiken.

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev