Medlemsavin för 2018 är på väg

Från och med tisdag-onsdag nästa vecka börjar inbetalningskortet för medlemsavgiften för 2018 landa i brevlådorna.

Utskicket består av tre blad: inbetalningskortet med autogiroinformation på baksidan, brev från förbundsordförande Rasmus Isaksson och medgivande för dig som vill betala med autogiro.

Sista dagen för att betala in medlemsavgiften är den 31 januari 2018 men betala gärna så snart som möjligt.

Missa inte att DHR har en lång rad förmåner för dig som medlem.

Medlemskortet
För att alla ska få medlemskortet samtidigt och hålla ner kostnaden kommer kortet skickas ut med första numret av Funktionshinderpolitik i början av mars 2017. Kortet kommer vara i kreditkortsstorlek och ha liknande utformning som årets kort.

Autogiro
För dig som vill betala din medlemsavgift med autogiro istället för med inbetalningskort går det utmärkt. Medgivandet måste ha inkommit till förbundskansliet senast den 22 december för att gälla 2018 års medlemsavgift, annars gäller medgivandet från 2019 års medlemsavgift. För mer detaljerad information se baksidan av inbetalningskortet eller kontakta medlemsservice.

För de som redan har autogiro kommer informationen om betalningen för 2018 skickas ut i mitten av januari nästa år.

Avdelningen står för medlemsavgiften
Några avdelningar har själva beslutat att de står för medlemsavgiften för vissa av sina medlemmar. De medlemmarna har i år precis som 2016 också fått ett brev och ett inbetalningskort.

Rekommendationen är att avdelningarna själva samlar in inbetalningskorten från berörda personer, eller hör av sig till medlemsservice och får OCR-numren för berörda medlemmar.

Hårt tryck på medlemsservice
De kommande två veckorna kommer det vara en större belastning än normalt på framförallt telefon vilket kan medföra länge svarstider. Om det är svårt att komma fram, skicka gärna ett mail till [email protected] eller pröva ringa några dagar senare.

Läs gärna förbundsordförande Rasmus Isakssons följebrev.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev