Medlemskort 2018 på väg

Medlemskort 2018 som är blå och innehåller namn, medlemsnummer och kontaktuppgifter

Medlemskort 2018

På torsdag Funktionshinderpolitik med sitt första nummer och med tidningen bifogas årets medlemskort. För de som inte får funktionshinderpolitik skickas medlemskortet ut i ett seperat brev. Har inget medlemskort kommit innan den 15 mars så kontakta medlemsservice skickar vi ett temporärt kort.

I år har förbundet valt att trycka medlemskorten i ett tjockare papper, anledningen till det är främst miljöskäl men också att det är väsentlig besparing sett till kostnaden. En nyhet efter synpunkter förra året att kortet nu har en qr-kod som länkar till alla medlemsförmåner. Kortet är som tidigare år i kreditkortsstorlek.

Underlaget för att trycka medlemskorten togs ut i mitten av januari 2018. Alla förändringar som inträden, avdelningsbyten och avslut efter mitten av januari har inte kommit med inför utskicket av medlemskorten.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev