#Metoo-upprop inom funktionshinderrörelsen

OBS! Det är inte DHR som har startat upproret #slutvillkorat eller är ansvarig för genomförandet. Vi tycker frågan om sexuella trakasserier är mycket viktigt och måste diskuteras mer inom rörelsen, av den anledningen väljer vi att sprida upproret.

Slutvillkorat

Det är dags för oss kvinnor med funktionsnedsättning att säga ifrån och inte längre hålla tyst om att det stöd vi har rätt till många gånger innebär att vi blir utsatta för sexuella övergrepp. Vårt stöd skall inte villkoras.

Att säga ifrån kanske innebär att jag blir lämnad på ett okänt ställe, på toaletten eller inte får tolkhjälp.
Vi är några som tröttnat och skapat en grupp där kvinnor med funktionsnedsättning kan berätta sina historier.

Kvinnor som är Skådespelare, journalister och idrottare är några av som har delat med sig av sina historier inom #metoo-uppropet, under hashtaggar som #tystnadtagning, #deadline och #timeout.

Från funktionshinderorganisationer har det hittills varit ganska tyst. Är allt alltså frid och fröjd? Eller råder det en tystnadskultur?

I denna grupp ”Slutvillkorat” kan de kvinnor som vill, berätta om sina upplevelser, stora såväl som små. Om vi blir många kan det bli aktuellt att formulera ett upprop.
Det innebär att vi som kan tänka oss att vara sonliga kan skriva under och berätta vår historia öppet.
Men att alla historier såväl med eget namn eller signatur bidrar till att tystnaden bryts.

Du som hellre vill kan maila till [email protected] – skriv om du vill vara anonym.

Regler:
* Dela ingenting som skrivs i gruppen med personer utanför gruppen utan tillstånd från upphovskvinnan.
* Skriv inte ut namn på personer som inte har gett sitt medgivande därtill, och uppmana inte till sådana avslöjanden.

När vi har fått in historier och kan säga att nu vill vi gå ut med #slutvillkorat kommer jag att samla dem i ett dokument, med både anonyma berättelser och berättelser med namn, som släpps samtidigt.

Med vänliga hälsningar

Denise Cresso

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev