MFD: Myndigheterna blir sämre på tillgänglighet

Svensk Handikapptidskrift rapporterar idag om Myndigheten för delaktighets uppföljning av hur myndigheterna jobbar med tillgänglighet. Resultaten pekade inte uppåt.

Bara nio av de 285 myndigheter som undersökts hade uppfyllt de 13 grundläggande kriterierna för tillgänglighet. 81 myndigheter uppfyller inte ens hälften av kraven.

– Myndigheterna har en viktig uppgift att föregå med gott exempel på tillgänglighetsområdet, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson. Det här är inte minst en viktig förtroende- och demokratifråga. DHR ser allvarligt på att myndigheterna backar i sitt tillgänglighetsarbete.

Läs mer på SHTs webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev