Milstolpe för FN-konventionen

CRPD members

Guyana blev det 150:e landet som har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning sen FNs generalförsamling beslut december 2006 om att införa den. Sverige ratificerade konventionen tidigt men har inte gjort tillräckligt mycket för att leva upp till den. I valrörelsen var debatten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning helt frånvarande.

Samtidigt är arbetslösheten mycket högre än genomsnittet, folkhälsan är 10 gånger sämre bland personer med funktionsnedsättning och neddragningar har gjorts inom personlig assistans och socialtjänst. Det senare kritiserades hårt i FNs övervakningskommitté rapport som kom i våras.

DHR uppmanar nu Stefan Löfven, som trolig statsminister, att ta med konventionen i den kommande regeringsförklaringen och se till att Sverige lever upp till de åtagande som konventionen kräver.

I ett skede där vi har uttryckt oro över att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning glöms bort eller bagatelliseras, är det ändå glädjande att fler länder ratificerar konventionen. Genom att skapa dialog och samarbeten över landsgränserna ska vi fortsätta stötta varandra i att höja statusen på konventionen och att påverka politiker att i både tal och handling börja använda den som ett viktigt verktyg för demokrati och delaktighet, säger Rasmus Isaksson

 

Läs mer om ratificeringen: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15029&LangID=E

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev