Möt Sari Nykvist, ny ombudsman i arbetsmarknadsfrågor

Den här veckan började en ny medarbetare på DHRs förbundskansli. Sari Nykvist har lång erfarenhet av att arbeta inom funktionshinderrörelsen och är nu vår ombudsman med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Sari Nykvist_750px

Berätta litet om din bakgrund inom funktionshinderrörelsen.

Aktivist och kommunikatör. 2002 belönades mitt arbete med ett DHR-stipendium för att jag med framgångsrika metoder påvisat den diskriminering som personer med  funktionsnedsättning utsätts för. Festival- och rikskonferensarrangör.  Var med och bildade Fhobit – Förening för Funktionshindrade homo-bi- och transpersoner.

Hur ser du på DHRs arbete?

Eftersom vi lever i ett samhälle där diskriminering, utanförskap och förtryck är verklighet för personer med rörelsehinder så är DHRs existens nödvändig och viktig.

Vad är det viktigaste för en positiv utveckling av arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Det viktigaste är att personer med olika typer av funktionsnedsättningar får likvärdiga möjligheter som andra att förvärvsarbeta. Det kräver flexibilitet och öppenhet. Fördomar och värderingar leder till dåliga normer som hindrar oss och måste brytas.  Vi måste ses som resurser av både oss själva, arbetsgivarna och av samhället i stort.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev