Möte med Åsa Regnér idag

Idag på eftermiddagen träffar förbundsordförande Rasmus Isaksson minister Åsa Regnér som har samordningsansvar för funktionshinderspolitiken i regeringen. Från DHRs sida fokuseras mötet på tre områden.

Tendens att antalet hatbrott mot personer med funktionsnedsättning ökar.

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste börja användas fullt ut av såväl myndigheter som kommuner/landsting. Övervakningen och uppföljningen av konventionen i Sverige ska göras av en oberoende instans, en myndighet underställd regeringen kan inte utföra det uppdraget.

Myndigheten för Delaktighets rapport “Hur är läget?” visade att väldigt få mål från den nuvarande nationella strategin för funktionshinderspolitiken kommer vara uppfyllda 2016. Tuffare mål och uppföljning i den kommande strategin efter 2016 är helt nödvändiga.

Från DHR deltar också förbundssekreterare Ken Gammelgård och ombudsman Karolina Celinska.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev