DHR i möte med Manpower om inkludering på arbetsmarknaden

I förra veckan träffade vår ombudsman Kristian Cornell Manpowers HR-direktör Elisabeth Skol. På mötet togs situationen situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. För trots Sverige de senaste åren har haft en högkonjunktur och arbetslösheten i stort gått ner, fortsätter den vara hög för personer med funktionsnedsättning.

Kristian tog upp hur viktigt det är att personer med funktionsnedsättning ses som en resurs och finns med i eventuell marknadsföring som Manpower gör. Manpower som till stor del arbetar med rekrytering skulle även kunna ge tips hur personer med funktionsnedsättning med liten arbetslivserfarenhet ska söka arbete mer framgångsrikt.

Ett tips som Elisabet Skol tog upp direkt på möte var att aldrig ta med irrelevanta uppgifter när du söker ett jobb, som att du till exempel använder rullstol om det inte är en uppenbar fördel för arbetsgivaren.

Mötet var en del av DHRs satsning under 2019 på jämlik och jämställd hälsa där arbete för personer med en funktionsnedsättning är en del. Under hela 2019 kommer vi ha fortsatta möte med organisationer och beslutsfattare inom arbetsmarknaden och jämlik och jämställd hälsa.


Tycker du att vårt rättighetspolitisk arbete för att fler med funktionsnedsättning ska få ett arbete är viktig, stöd oss genom att bli medlem i DHR, endast för 150 kronor!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev