Möte resulterade i ny utredning om parkerings-tillstånden

Bild på RTPs Pelle Kölhed och Wenche Willumsen, DHR Pelle Kölhed Personskadeförbundet RTP och Wenche Willumsen DHR var var båda med på mötet på näringsdepartementet.

De övriga organisationerna som träffade minstern var:
Föreningen för de Neurosedyn-skadade FFDN, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR, Föreningen För Kortvuxna, Intressegruppen för Assistansberättigade IfA och Förbundet Rörelsehindrade FöR i träffen på näringsdepartementet.

Vid uppvaktningen överlämnade organisationerna en skrivelse med nedanstående krav:

Vi accepterar inte att Transportstyrelsen tillåts se den här frågan som enbart som en trafikfråga.
Vi kräver en utredning som belyser frågan ur ett användarperspektiv.
Vi vill att Transportstyrelsens totala inflytande ses över och ifrågasätts ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Vi förkastar utredningen som rapporterades i december utifrån följande grunder:
•    För det första var direktivet alldeles för vagt.
•    För det andra blev det helt verkningslöst att ge uppdraget till Transportstyrelsen vars stora inflytande i frågans olika led är en del av vår kritik.
•    För det tredje – utredningen genomfördes utan några som helst kontakter med funktionshinderrörelsen.
•    För det fjärde – utredningen kom fram till att inga förändringar behövs i regelverket.
•    Människor som tidigare fungerat självständigt tvingas in i nya eller utökade beroenden av anhöriga, kommunalt finansierad service eller personlig assistans, alternativt färdtjänst eller ännu värre – ofrivillig isolering.
•    Personer beviljas bilstöd för inköp och anpassning av bil men beviljas inte parkeringstillstånd vilket leder till att insatsen bilstöd inte kan nyttjas fullt ut.
•    Tillstånd för den som inte kör själv – barn eller vuxen – har begränsats i alltför hög grad. Definitionen ”värnlös” måste bort.

Mötet resulterade i att näringsdepartementet föreslog att en översyn ska göras med experter från Transportstyrelsen, närings- och socialdepartementet och SKL – och där funktionshinderorganisationerna fick med två platser som experter.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev