Regeringen: Motvilligt ja till MR-institution under riksdagen

FN huvudkvarter i New York City med Manhattan i bakgrunden

Regeringen vill inrätta en institution som övervakar hur Sverige följer FNs olika konventioner

Under tisdagen släppte regeringen sitt förslag till nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter. MR-strategin fokuserar på att det ska finns ett starkt skydd för de mänskliga rättigheterna, myndigheterna ska arbeta systematiskt med frågan och samverkan med civila samhället samt näringslivet.

DHR anser det är positivt att i MR-strategin slås fast att personer med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter ekonomiskt, socialt och kulturellt som det offentliga Sverige måste ta hänsyn till.

Som väntat föreslår regeringen en institution för mänskliga rättigheter som står fristående från regeringen under riksdagen. Regeringen försvarar sitt förslag om att inrätta en MR-institution läggs först 2016 med att det finns flera myndigheter som arbetar med MR-frågor redan idag. DHR ställer sig frågande till det påståendet och menar att det finns mycket mer att kräva när det gäller myndigheternas MR-arbete.

DHR ställer sig mycket kritisk till att regeringen förlitar sig på en frivillig överenskommelse med intresseorganisationen SKL att kommuner och regioner ska arbeta mer med mänskliga rättigheter. På få andra områden med så avgörande betydelse skulle regeringen förlita sig på enbart en intresseorganisation. Istället behövs det i lagstiftning ställas krav på att kommuner och regionerna inkluderar konventionerna och mänskliga rättigheter i allt deras arbete.

– MR-strategin är efterlängtad efter en väldigt lång väntan. Jag har länge sagt att de mänskliga rättigheterna för ofta sätts på undantag när andra intressen, för det mesta ekonomiska, anses väga tyngre. Min förhoppning är att MR-strategin ska höja statusen på mänskliga rättigheter och FNs konventioner som verktyg vi inte kan eller vill vara utan säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev